חיוכים לגני ילדים

המוצרים של "חיוך לערכים" לגנים נועדו לקיום שיח ערכי-חברתי תואם גיל גם עבור הילדים שטרם החלו את דרכם בבית החינוך. בעקבות התגובות החיוביות של מורי החמ"ד והדרישה העולה מהשטח, אנו עובדים על התאמת  מוצרים שונים הקיימים בגילאי החטיבה הצעירה ביסודי כך שיתאימו לגני הילדים בחמ"ד.

התחלנו השנה עם נושא "דמות המופת" הרב משה צבי נריה זצ"ל. הפקנו סט כרזות מלוות באיורים ובתמונות המסכמות תחנות בחייו תוך שיפור הנראות של הגן.

בימים אלו אנו עובדים על יצירת עלון שבועי ומס' פעילויות עם הורים סביב נושאים ערכיים כגון: כיבוד הורים, הכנסת אורחים ועוד.

ganim.png